رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات مقاله

  • چاپ
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  

مراحل رنگ کردن خودروابتدا مراحل رنگ خودرو درسالن های رنگ کارخانجات تولیدکننده خودرو بررسی خواهدشد مراحل کلی یک سالن رنگ ازتحویل قطعه خام بدنه به سالن شروع میگردد. هرقطعه درمعرض دو پروسه کلی قرارمیگیرد که عبارتنداز:
1. آماده سازی

2. اعمال پوشش رنگ

مرحله آماده سازی شامل دوقسمت کلی عملیات فسفاته نمودن وعملیات اعمال آستر میباشد که درشکل زیرنشان داده شده است:مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگعملیات فسفات،یک فرایند کاملاً اتوماتیک غوطه وری میباشد؛دراین عملیات،حاملهای بدنه همراه بابدنه های روی آنها،به داخل یک محلول شیمیایی فروبرده می شوند تا اینکه برای نقاشی آماده شوند. بدنه خودروها به وسیله حرکت دادن حاملها،کاملاً ازدرون محلول عبور میکنند. بعد از مرحله فسفات، مرحله آستر قرار دارد که به وسیله کانویری از مرحله فسفات جدا می شود. در این مرحله نیز بدنه غوطه ور می شود، ولی با این تفاوت که برای افزایش میزان پوشش، از فرایند الکترواستاتیک استفاده م یشود. مخزن آستر در خطوط تولید کاملاً اتوماتیک م یباشد. بعد از مرحله آستر، کوره خشک کن قرار دارد که به ازای هر بدنه خودرو که در داخل آن قرار م یگیرد و خشک می شود، نیاز به زمان دارد.

دیگر عملیات سالن رنگ درمرحله آماده سازی عبارتنداز:

عملیات سیلر کاری
به دلیل اینکه بدنه ازقطعات منفصل تشکیل شده وممکن است در بدنه سازی خوب بر روی هم جفت نشده باشند عملیات سیلرکاری بر روی آنها انجام میشود. بعد از عملیات سیلرکاری سوراخ ها ی کف بدنه توسط کورکن ها ی لاستیکی وچسب کاغذی پوشانده شده و بدنه آماده پاشش pvc می شود

پاشش ماده pvc در زیر بدنه خودرو

این ماده جهت محافظت از زنگ زدگی ومقاومت بیشترکف بدنه است که پس از این مرحله بدنه از کوره گذشته تا pvc پاشیده شده کاملا خشک و بدنه برای مرحله بعد که پاشش آستر است آماده شود.

پاشش رنگ آستر

قبل از پاشش رنگ آستر توسط دستگاههای پاشش(ربات) رنگ هر بدنه به کامپیوتر داده شده تا بدنه رنگ خاص خود را در قسمت آستر بگیرد. بعد از پاک شدن گرد و غبار از روی بدنه توسط باد و تمیز کردن بدنه بادستمال مخصوص پاشش آسترتوسط اسپری های دستی به نقاطی که امکان پاشش آنها به وسیله دستگاه نیست(نقاطی نظیر زیر در موتور زیر در صندوق و لای درها) انجام می شود .

کوره پخت

جهت پخت رنگ آستر بدنه ها وارد کوره تقریبا طولانی میشوند.

ایستگاه پولیش کاری و رفع ایرادات رنگ آستر

پس از پاشش رنگ آستر و قبل از رنگ رویه کارهایی از جمله صافکاری های کوچک زدن دستمال چسبی و سمباده زنی و... انجام میگیرد.

درمرحله بعدی بدنه واردیکی ازدو خط رنگ سالید یا متالیک میشود. فرآینداعمال پوشش نیز شامل دوم رحله کلی اعمال پوشش اولیه یا bace coat . اعمال پوشش شفاف یا clear coat می باشد .


  • عضویت رایگان
  • ثبت رایگان مقالات
  • ثبت رایگان تصاویر در آلبوم اختصاصی
  • ثبت رایگان پیوند در بخش پیوندها


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان