رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات خبر


شاخص های پذیرش یک کالا در بازار اصلی بورس کالا چیستمتقاضی باید مطابق دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا حداقل شرایط پذیرش را به شرح ذیل احراز کند

 سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.

 کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع کشف عادلانه قیمت گردد

 ميزان عرضه کالا توسط متقاضي به گونه اي باشد که امکان کشف عادلانه قيمت را در بورس فراهم آورد بطور کلی نسبت حجم تولید متقاضی به حجم تولید کل کشور حجم تولید متقاضی به حجم مصرف کل کشور و حجم معاملات در حدی باشد که منجر به کشف واقعی قیمت گردد  تداوم تناوب و تعهد عرضه در بورس بر اساس حداقل عرضه های تعیین شده

 کالایی که در بورس عرضه می شود باید دارای استانداردهای کمی و کیفی تعیین شده توسط بورس باشد 

الف  استاندارد کمی اندازه و نوع بسته بندی واحد اندازه گیری مقدار محموله حداقل عرضه حداقل خرید جهت کشف نرخ حداقل تخصیص،تلرانس مجاز تحویل قابلیت انبار شدن و نگهداری

 استاندارد کیفی

 کالا دارای استاندارد ملی است

مشمول استاندارد اجباری پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
مشمول استاندارد اجباری نیست
کالا دارای گواهی استاندارد تشویقی است    
کالا دارای گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه های مورد تائید بورس و سازمان ملی استاندارد ایران است

 کالا دارای استاندارد ملی نیست

در صورت لزوم ارجاع به کمیته تدوین استاندارد ملی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران
کالا دارای استاندارد بین المللی و دارای گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه های مورد تائید بورس و سازمان ملی استاندارد ایران است

 عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان