رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات خبر


نوسان در بازار آتی پلیمرهاقیمت آتی پلیمرها در تاریخ ١۵ نوامبر با نوسان روبه رو شد.


 ه گزارش شیمی نیوز؛ قیمت آتی پی وی سی برای تحویل در ماه ژانویه با ٧ دلار افزایش با رقم ٨٣٧ دلار در هر تن بدون مالیات برارزش افزوده در تاریخ یاد شده بسته شد.

حجم معامله این کالا ٢٨٣.٣٠٨ تن بود.

همچنین قیمت آتی منو اتیلن گلایکول برای تحویل در ماه ژانویه هم با ٢ دلار افزایش به رقم ۵٨٢ دلار در هر تن بدون مالیات بر ارزشافزوده رسید.

حجم معامله این کالا ٧١٠.۴۴٢ تن بود.

در همین حال قیمت آتی پلی پروپیلن برای تحویل در ماه ژانویه با ١٣ دلار افت با رقم ٩٠٨ دلار در هر تن بدون مالیات بر ارزش افزوده درتاریخ ١۵ نوامبر بسته شد. حجم معامله این کالا ٨٠١.١١۶ تن بود.

همچنین قیمت آتی پلی اتیلن سبک خطی برای تحویل در ماه ژانویه بدون تغییر نسبت به معامله پیشین با قیمت ٨٩٧ دلار در هر تن بدونمالیات بر ارزش افزوده در تاریخ یاد شده بسته شد، حجم معامله این کالا ۴٢٢.٣۵٢ تن بودعضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان