رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

مشخصات محصول


بتونه اکریلیکی سطوح داخلیبتونه اکریلیکی منافذ و شکافها و معایب روی سطح را می پوشاند و جهت صاف کردن سطوح داخلی استفاده می گردد.


انواع رنگ ها روی این بتونه قابل اجرا بوده به شرط اینکه آستر مناسب پس از خشک شدن کامل روی آن اعمال شود. قابلیت تنفس لایه رنگ را کاهش نمی دهد، کاربرد آن بسیار ساده بوده و در وقت و هزینه صرفه جویی می شود. بتونه اکریلیکی می تواند مصرف رنگ را کاهش دهد.

سطوح مورد کاربرد: سطوح داخلی نظیرگچ، سطوح رنگ آمیزی شده، سنگ گچی، سطوح بتونی

میزان پوشش رنگ: 1 تا 3 متر مربع به ازای هر لیتر ) هر لایه بسته به همواری سطح( در 2 تا 3 لایه

زمان خشک شدن: خشک شدن سطحی تا یک ساعت و خشک شدن نهائی

24 ساعت در دمای 20 درجه سانتیگراد )فاصله رنگ آمیزی بین دو لایه از 3 تا 6 ساعت اعمال گردد.(

رقیق نمودن: نیازی به رقیق کردن نمی باشد.

وسیله مصرف: کاردک مخصوص و ماله مخصوص بتونه

 

روش مصرف:

-1 سطح مورد نظر را از آلودگی، چربی و باقیمانده رنگهای قدیمی پاک کنید.

-2 در صورت غبارآلود بودن سطح، پرایمر اکریلیکی زیر کار را اعمال کنید.

-3 بتونه اکریلیکی را با کاردک مخصوص به کار برید.

-4 سطح بعد از 24 ساعت برای سنباده کشی آماده خواهد شد.

بتونه اکریلیکی سطوح داخلی
کد محصول:


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان