رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

مشخصات محصول


رنگ پوشش زیرین الکیدیاین محصول بر پایه الکید رزین تولید می گردد. به عنوان لایه یا پوشش زیر، قبل از اعمال رنگ روغنی براق بر روی سطوح مختلف اعمال می گردد.


با ایجاد لایه ای چسبنده و مقاوم به سطح زیر کار، سطح مورد نظر را برای اعمال رنگ رویه براق الکیدی مهیا و آماده می کند و در فامهای مختلف تولید می شود.

سطوح مورد کاربرد: پوشش حفاظتی و تزئینی جهت سطوح فلزی)آهنی(، گچی،

بتونی، چوبی و ....

وسیله مصرف : غلتک، قلم موو پیستوله

رقیق نمودن : با 20 الی 25 درصد تینر روغنی پاک لاک جهت استفاده از پیستوله و با 10 الی 15 درصد تینر روغنی پاک لاک جهت استفاده از قلم مو و غلتک، رقیق و استفاده گردد.

 

روش مصرف:

 

-1 سطح مورد نظر را از آلودگی، چربی و باقیمانده رنگهای قدیمی پاک کنید.

-2 پرایمر زیر کار را روی سطح اعمال کنید.

-3 سطح مورد نظر را بوسیله بتونه روغنی کاملاً صاف کنید.)از سنباده ریز بعد از خشک شدن بتونه استفاده کنید.(

-4 از پوشش زیرین پاک لاک روی سطح به کار برید و اجازه دهید کاملاً خشک شود.

 

 

 

مشخصات فنی

دانه بندی: ماکزیمم 35 میکرون

پوشش تئوری: 9±1 متر مربع به ازای هر لیتر

ویسکوزیته: 100±5 کربس

خشک شدن سطحی: ماکزیمم 4 ساعت

خشک شدن کامل: ماکزیمم 16 ساعت

براقیت: ماکزیمم 30 درجه تحت زاویه 60

درصد مواد فرار: حداکثر 40 درصد

مقاومت در برابر اعمال مکانیکی فیلم خشک: عالی


رنگ پوشش زیرین الکیدی
کد محصول:


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان