تینرها-تینر شستشو- نیم حلب

معرفی و ویژگی‌ها

استفاده جهت شستشوی سطوح چرب و رنگی و همچنین مصارف عمومی و خانگی و تنظیم غلظت انواع رنگهای فوری نیترو سلولز به صورت غیر حرفه ای با ترجیح قیمت مناسب

استفاده جهت شستشوی سطوح چرب و رنگی و همچنین مصارف عمومی و خانگی و تنظیم غلظت انواع رنگهای فوری نیترو سلولز به صورت غیر حرفه ای با ترجیح قیمت مناسب