رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

   رزین
 

در حال حاضر این شرکت رزین هایی با مشخصات ذیل تولید می کند:

 1- short oil  بر پایه روغن سویا با درصد جامد 60%

2- long oil  با درصد 60% و 70%

3- اوره فرمالدئید

که بخشـــی از آن مصرف داخلی شرکت و بخش مازاد آن نیز در بازار به فروش می رساند. 
عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان