تماس با پاک لاک

دفتر مرکــزی

آدرس: تهـــران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، کوچه سینا، شماره ۱۷۲۹ ، واحــــد ۸
شماره تماس: ۶-۲۲۲۳۸۹۰۵-۰۲۱
ایمیل: info@paklac.com
کد پستی: ۱۹۳۳۸۱۳۷۹۴

کارخانه

آدرس: البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، دکتر حسابی غربی، نرگس ۲، نسترن ۱، نرگس ۵، شماره ۳۷۸۲
شماره تماس: ۱۶-۳۷۷۷۵۵۱۴-۰۲۶
کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۶۳۱۷

تماس با ما