رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات

جزئیات مقاله

  • چاپ
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  

حلال هاحلال هاو انواع آن ها
ازنظرشیمیایی،حلال به ترکیباتی گفته می شود . که علاوه برنقش رقیق کنندگی به عنوان تعیین کننده مسیر واکنش ومیزان سرعت واکنش بکارمیروند .


حلال های مصرفی در صنایع به طبقات زیر دسته بندی میشوند :

1- آبی

2 - آلی

معمولا انتخاب حلال مناسب برای یک سیستم دو گزینه دارد : آب يا یک حلال آلی. آب، ویسکوزیته بالاتری نسبت به حلال های آلی متداول دارد. حلال های آلی معمولا فشار بخار بالاتر، گرمای نهان تبخیر کمتر، نقطه جوش پایین تر و کشش سطحی کمتری نسبت به آب دارند که این امر به علت پیوند های هیدروژنی قوی میان مولکول های آب است. سرعت تبخیر یک حلال معمولا با گرمای نهان تبخیر آن مشخص می شود اما برخی اوقات از نقطه جوش برای تخمين  سرعت تبخیر استفاده می شود.

اثرات زيان آور حلال هاي آلي در محيط هاي كوچك خود را نشان مي دهد ، زيرا حلال هاي آلي  بسيار فرار بوده و درنتيجه به دلیل سمي بودن ، هم براي انسان و هم موجودات زنده ديگر زيان آور است.

يكي از اصول كار با حلال ها اين است كه ازحلال هاي بي خطرتر استفاده كنيم. اغلب در آزمايشگاه ها، بايد سعي كنيم  از حلال هاي سمي براي حل كردن موادي كه در واكنش شيميايي به كار برده مي شوند، استفاده نكنيم.

بسياري از حلال ها كه در مقادير زياد در صنعت به كار برده مي شوند براي سلامت انسان مضر هستند يا مي توانند خطرات ديگري مانند آتش سوزي و انفجار به وجود آورند. حلال هايي كه عمدتا  مصرف شده و براي سلامت انسان مضر مي باشند شامل تتراكلريد كربن، كلروفورم، و پركلرواتيلين هستند.

 

اما دسته بندی بهتر بر اساس قطبیت مولکول ها انجام می گیرد:

 1- غیر قطبی

 2- قطبی

3- هیدروژنی

. در حلال قطبي، ذرات تشكيل دهنده حلال قطبي بوده و يكديگر را با نيروي جاذبه ي الكتروستاتيكي جذب مي نمايند
مهمترين حلال قطبي آب مي باشد. انواع اسيدها مانند سولفوريك اسيد H2SO4 و هيدروزن فلوئوريد HF ، نيز در اين دسته قرار مي گيرند.

در حلال هاي غير قطبي ، ذرات حلال غيرقطبي بوده و بنابراين تنها نيروي جاذبه ي ضعيف واندروالسي بين ذرات وجود دارد، به همين دليل اين حلال ها اغلب، داراي نقطه ي جوش بسيار پايين بوده و فرار هستند.

حلال هاي آلي نسبت به حلال هاي غير آلي يا حلال هاي معدني، قطبيت كمتري دارند و درنتيجه معمولا" اين دسته از حلالها ، مواد غير قطبي را بهتر در خود حل مي كنند. چند حلال در زير آمده است. حلالها موقعي مفيد هستند كه مايع باشند به عنوان مثال آب در محدوده ي 0 تا 100 درجه سانتيگراد مايع مي باشد، پس تنها در اين محدوده دمايي مي توانند به عنوان حلال مورد استفاده قرار گيرند. چنانچه مواد حل شونده در دماهاي پايين تر يا بالاتر قرار داشته باشند بايد از حلالهاي ديگر استفاده نمود.

نیروهای بین مولکولی در یک مایع غیر قطبی بسيار كوجك و ناچيز هستند، بنابراین آرایش و جهت گیری خاصی برای مولکول ها وجود ندارد. میدان الکتریکی مولکول های قطبی میان اتم هایی که در جدول تناوبی فاصله زیادی از یکدیگر دارند، بیشتر است. مولکول های قطبی تمایل به آرایش یا جهت گیری خود نسبت به یکدیگر دارند و ایجاد این گروها که کمترین میزان انرژی را دارند با هندسه و ارتعاشات حرارتی آن ها متناسب است. گروه های قطبی نسبت به گروه های غیر قطبی با یک سطح باردار واكنش بیشتری دارند. جذب گروه های قطبی روی سطوح ذرات منجر به ایجاد سطحی غیر قطبی می شود و لایه جذب شده می تواند یک لایه دیگر را نیز جذب کند. فرآیند اضافه شدن لایه ها تا جایی ادامه می یابد که ارتعاشات حرارتی بر نیروهای موثر بر جهت گیری ذرات غلبه کند. پیوند هیدروژنی نیز زمانی در آب ایجاد می شود که اتم هیدروژن در نزدیکی اتمی با جفت الکترون غیر پیوندی قرار گیرد.

حلالهای غیر قطبی خوب اسپری نمی شوند. این حلالها شامل هیدروکربنهای آروماتیک و آلیفاتیک، حلالهای کلردار و ترپنها هستند. اضافه کردن حلالهای قطبی سازگار با مواد پوشش اولیه قابلیت اسپری الکترواستاتیک را بهبود می بخشد. حلالهای قطبی شامل کتونها، الکلها، گلیکول اترها، استرها و نیترو پارافینها می باشند.


  • عضویت رایگان
  • ثبت رایگان مقالات
  • ثبت رایگان تصاویر در آلبوم اختصاصی
  • ثبت رایگان پیوند در بخش پیوندها


عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان