رنگ های ساختمانی - رنگ های صنعتی - رنگ های صنایع چوبی تینر پاک لاک بوتیل استات - متیل استات - اتیل استات


در کنار اتیل استات از حلال های استری پر مصرف در صنعت رنگ است. فراریت آن آنقدر سریع است که فیلم رنگ را به راحتی ترک می کند و آنقدر کند است که باعث جوش زدن نشده و مشکلات مرتبط با جریان رنگ و در نتیجه کاهش براقیت را به دنبال ندارد. به تجربه ثابت شده است که قدرت حل کنندگی آن با افزودن مقدار کمی نرمال بوتانول بهبود می یابد، گرچه خود به تنهایی نیز با توجه به ویسکوزیته نسبتاً پایین آن برای رنگ های پرجامد نیز مناسب می باشد. برخی از انواع تجاری آن به جز برای استفاده در رنگ های پلی اورتان، بعضاً به صورت مخلوط های 80 تا 90 درصدی با بوتانول به بازار عرضه می گردد.

 

  C6H12O6   (بوتیل استات (استیک اسید بوتیل استر

 

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش (0C)

(1013mbar)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=1)

دانسیته

(g/cm3)

نقطه اشتعال

(0C)

خود اشتعالی

(0C)

استرها 124-127 11 0.880 25 400

عدد شکست

(200C)

علائم خطر

مرزهای انفجار

vol%

(LD50(oral

mg/kg

MAK

(ppm)

مقدار محلول در

آب (g/l)

1.3961 - 1.9-6.1 14000 100 7

  

بسته بندی: بشکه فلزی


متیل استات حلالی است با قابلیت حل کنندگی خوب تا بسیار خوب برای رزین های الکیدی، رزین های آمین و فنول فرمالدهید، سلولز نیترات، استر های آلی سلولز مانند: سلولز استو بوتیرات و غیره، روغن ها و چربی ها و ...
متیل
استات با توجه به درجه فراریت بالای آن عمدتاً قابل استفاده در رنگ های سریع خشک می باشد. ضمناً متیل استات به علت کاهش دادن قابل توجه ویسکوزیته معمولاً به صورت مخلوط با حلال های حل ناکننده مصرف می گردد. متیل استات به خاطر مشابهت هایی که با استون دارد، در بازار ایران توسط حرفه ای های غیر متخصص لقب استون ایرانیگرفته است
.

 

متیل استات (استیک اسید متیل استر) C3H6O2

  

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش (0C)

(1013mbar)

 عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=1)

دانسیته

(g/cm3)

  نقطه اشتعال

(0C)

 خود اشتعالی

(0C)

 استرها  56  1.7  0.93  13-  475

 عدد شکست

(200C)

 علائم خطر

 مرزهای انفجار

vol%

 (LD50 (oral

mg/kg

 MAK

(ppm)

 مقدار محلول در

آب (g/l)

 1.3961  F,Xi  3.1-16  3700  100  24

 

بسته بندی: بشکه فلزی


با توجه به افزایش تعداد کربن الکل در مقایسه با متیل استات از قابلیت اختلاط کمتری با آب برخوردار است. قدرت حل کنندگی اتیل استات نسبتاً خوب بوده و اکثر رزین های برشمرده در بخش متیل استات را حل می کند. همچنین به عنوان حلالی سریع تبخیر، مناسب برای رنگ های سریع خشک می باشد. ضمناً و با توجه به عدم وجود گروه فونکسیونل هیدروکسیل، در لاک های دو جزئی پلی اورتان نیز قابل استفاده است.

 

اتیل استات (استیک اسید اتیل استر)   C4H8O2

 

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش(0C)

(1013mbar)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=1)

دانسیته

(g/cm3)

نقطه اشنعال

(0C)

خود اشتعالی

(0C)

 استرها  77  2.9  0.90  4-  460

 عدد شکست

(200C)

 علائم خطر

 مرزهای انفجار

vol%

( LD50(oral

mg/kg

 MAK

(ppm)

 مقدار محلول در

آب (g/l)

 1.3723  F,Xi  2.1-11.5  11000  400  7.9

 

بسته بندی: بشکه فلزی
عضویت در خبرنامه
ارسال به دوستان